Församlingsbibelskola

Varmt välkommen att tillsammans med oss upptäcka, pröva och fundera över hur vi läser och förstår Bibeln! Info om vårens träffar kommer så småningom.

Inspelningar från tidigare tillfällen av församlingsbibelskolan återfinns här (tryck på länkarna för att komma till inspelningarna):

Församlingsbibelskola höstterminen 2021

Församlingsbibelskola vårterminen 2021