Omsorg/Själavård

Omsorg vad är det?

Omsorg brukar syfta på samhällets omsorg, som barnomsorg och äldreomsorg m.m. Informell omsorg däremot sker mellan individer och grupper som oavlönat tar hand om och hjälper varandra, till exempel mellan släkt, vänner, grannar eller i en församlingsgemenskap. Omsorg förknippas med omtänksamhet och kärlek.

I Pingstkyrkan Bua finns en omsorgsgrupp som består av några frivilliga som besöker de medlemmar i församlingen som blivit sjuka, är äldre och ensamma eller bara ensamma.

Församlingen har också ansvar för några sångstunder på Limagården i Limabacka, då vi delar några ord och sjunger tillsammans.

Gruppens medlemmar har tystnadsplikt.

Kontakt: Katharina Engelbertsson
vilyssnar@pingstkyrkan.com

Själavård vad är det?
Själavård är inte terapi.

Själavård innebär vård om själen, den delen vi många gånger tappar bort. Vi talar om hälsa till kropp och själ men fokuserar oftast på kroppen. I själavården ligger fokuset mest på själen och den andliga dimensionen, det som ligger djupare i oss än det vi ser. Själavård innebär även något som kallas andlig vägledning, samtal om tro och tvivel. Det är inte i första hand bön utan samtal, men önskas bön ber vi tillsammans.

Behöver du någon att prata med, någon som kan lyssna till dig, följa dig en bit på vägen om livet känns tungt? Står du i ett vägskäl och behöver någon att dela dina funderingar med? Känns det som att du håller på att tappa fotfästet i livet? Du kanske inte ens vet var problemet ligger eller varför du känner som du känner. En själavårdare kan vara ett vikarierande hopp eller en medvandrare när du själv inte orkar.

En själavårdare har tystnadsplikt. 

Välkommen att skicka e-post till vilyssnar@pingstkyrkan.com för att boka en träff, ett samtal eller om du bara önskar ställa en fråga. Det går också bra om du bara vill att vi ska be för eller med dig.

Kontakt: Katharina Engelbertsson
vilyssnar@pingstkyrkan.com