Ekumenik

Vi är väldigt glada över det goda samarbetet vi har med kyrkorna på orten
– Equmeniakyrkan i Värö och Värö och Stråvalla församlingar! Under året försöker vi planera in några ekumeniska gudstjänster.

Bönevecka i januari
Pilgrimsvandring i maj
Ekumenisk friluftsgudstjänst i augusti
Som avslutning på året är vi alla med och genomför Julens sånger i Värö kyrka, en uppskattad gudstjänst bland både deltagare och besökare. Pastorerna och prästerna träffas återkommande i bön och gemenskap för vår bygd.