Att läsa och förstå Bibeln – Efesierbrevet – Församlingsbibelskola 23 september 2021

Här återfinns presentationen, övningarna och samtalsfrågorna som karolina presenterade under kvällen: