Att läsa och förstå Bibeln – Efesierbrevet – Församlingsbibelskola 21 oktober 2021

Här återfinns presentationen och övningarna som Karolina presenterade under kvällen: