Välkommen

”Han vederkvicker min själ, han leder mig på rätta vägar för sitt namns skull”

PS 23:3

Jag vet inte vad du bär med dig för minnen från sommaren 2017 men för oss har en tid avslutats och ett nytt kapitel påbörjats. Alla fyra barnen har flyttat hemifrån och min tid som pastor och föreståndare i Pingstförsamlingen i Bua har avslutats. Vi har sålt vårt hus med allt vad det innebär av praktiska göromål och vi har även köpt en ny bostad i Västerås. Stora beslut som berör inte bara oss som familj.

Psalm 23 är ord som man aldrig tröttnar på! De orden har burit och tröstat människor i generationer. Jag önskar att alla människor skulle få uppleva och erfara innehållet i den psalmversen. Att Herren Jesus själv, som är den gode Herden, får ge dig ny kraft och inspiration djupt i själen och en vila i att framtiden ligger i Guds goda händer!

Läs gärna hela Psalm 23 i Bibeln och låt de orden bära dig inför allt som ligger framför!

Martin Lindholm,
f.d Pastor & föreståndare i Pingstförsamlingen i Bua, sjukhuspastor i Västerås