Välkommen

”Endast hos Gud söker min själ sin ro, från honom kommer min frälsning”

ps 62:2

Är det inte det vi alla längtar efter?? En inre ro och frid. Den längtan går så mycket djupare än till några veckor av sommar och semester. Bibeln visar oss vägen till verklig inre harmoni och frälsning.

För egen del är det där jag har landat, i den frid som finns unikt hos Jesus Kristus. Omständigheterna runt omkring oss som familj, är allt annat än lugn och ro. Student, bröllop och snart även en flytt. Jag har tackat ja till en sjukhuspastors tjänst i Västerås. Detta innebär att jag kommer att avsluta min tjänst i Pingstförsamlingen i Bua efter 13 år. Vi känner en stor tacksamhet för åren vi har fått glädjen att vara på Västkusten och saknaden kommer att bli stor! Vilken trygghet det är att under livets alla förhållanden, får vi gå till Gud med allt och det är där den verkliga friden och glädjen finns!

Martin Lindholm, pastor