Välkommen

Pingstkyrkan i Bua finns till för dig! Hit är du välkommen oavsett var du befinner dig i livet! På Söndagarna firar vi Gudstjänst för alla som vill komma, tiderna kan variera men står alla uppskrivna i kalendern här på hemsidan.

En hälsning i en svår tid.

Vill ge några uppmuntrande ord i coronatider. Vad vi har lärt oss är att krisen kom oerhört fort och att samhället är mycket sårbart. Nu behöver vi varandra mer en någonsin (ring och maila dina vänner). Läs Psalm 46 som talar om Tryggheten mitt i krisen.

Inget är bergsäkert, och det borde mänskligheten ha lärt sig efter allt som skett.

Men i detta kaos finns något stabilt, som aldrig sviker. Därför får inte rädslan ta överhanden. Förankrad i Guds omsorg når man en bärande dimension, som tål påfrestningar. Den kände förkunnaren inom Helgelseförbundet som verkade i slutet på 1800-talet, uttryckte följande – kasta ankar i Jesus hjärta, och sedan kan du vila mitt i stormen.
Min vän – det finns en trygghet som håller.

Påskdagen.
Efter den första påskdagen är ingenting sig likt i världen. Allt är förändrat genom Jesu uppståndelse. Det yttersta sanna är inte längre döden utan livet. Kristen tro handlar om hur livet besegrar döden på alla plan.
Filipperbrevets stora Kristushymn sammanför Jesu lidande och seger, Fil 2:5-11.

Kristus är uppstånden! Ja, han är sannerligen uppstånden

Vi ber för sjukvårdspersonal
Vi ber för våra äldre
Vi ber för barn och familjer
Vi ber för företag och den ekonomiska situationen

Varma hälsningar,
Håkan Axell