Öppet Café

Öppet Café

Vi vill välkomna alla som tillsammans med andra vill komma ut på en halvtimmas promenad att komma tisdagar kl.14.30 med samling utanför Pingstkyrkan. Med eller utan stavar och man går i den takt man orkar och kan.

När vi kommer tillbaka öppnar Öppet Café kl.15.00 i kyrkan, där vi kan gå in och ta en fika och fortsätta prata en stund.

Fjärde tisdagen kl.15.00 är det Gemenskapsträff, det är en lite mer innehållsrik eftermiddag med sång och musik och någon som talar.

I kalendern hittar du när dessa olika träffar är.

Välkommen!