LP

LP är Lewi Pethrus initialer, och han var en av de som startade upp pingströrelsen i början på 1900-talet. Han startade även ett socialt arbete, som kom att utvecklas till LP-stiftelsen, som sedermera blev LP-verksamheten. Verksamhetens idé är att, med hjälp av tron på Gud, hjälpa människor ur olika sorters missbruk. Klicka här för att läsa mer om LP-verksamheten.

Pingstkyrkan i Bua bedriver LP-café en gång i veckan och emellanåt har vi LP-möte. Det är gudstjänster med mycket sång och före detta missbrukare berättar om sina liv. I kalendern hittar du när dessa olika träffar är.