Församlingsbibelskola

Länken i bilden ovan går inte att använda. Kontakta Karolina Olofsson via karolina@pingstkyrkanbua.se om du önskar delta!

Om du har missat något av tillfällena finns inspelningar från vårens tillfällen här:
(Notera att tillf’ället den 18 februari inte spelades in)