Ekumenik

Vi är väldigt glada över det goda samarbetet vi har med de andra kyrkorna på orten
– Equmeniakyrkan i Värö och Värö och Stråvalla församlingar! Vi har flera ekumeniska gudstjänster under året och vi driver Alpha-kurser och fördjupningskursen Utmaningen tillsammans.

Mer om kurserna finns att läsa här.