Cellgrupper

I cellgruppen har alla deltagare möjlighet att bli sedda och hörda och
få dela livet med varandra. Vi brukar fika, samtala, be och läsa bibeln ihop.
Vill du vara med i en av våra cellgrupper ta kontakt med oss.